HÅLLBARA TRANSPORTER


 ANSVARSFULLT • TRAFIKSÄKERT • MILJÖ & KLIMATSMART 


AB Varbergs Bilexpress arbetar med hållbara transporter.

Det försäkrar både arbetstagare och transportköpare att höga förväntningar och standarder möts.

I grunden handlar det om att säkerställa socialt, ekonomiskt, miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt hållbara fraktlösningar.


För att vår svenska transportsektor ska fungera måste konkurrensen ske på lika villkor. Det ska inte löna sig att åsidosätta regler och lagar för att tillskansa sig fördelar.
För trafiksäkerhetens skull ska det finnas rutiner på plats för att se till att förare aldrig kör berusade, och att fordonen är i trafiksäkert skick.
Arbetsmiljö-policys ska efterlevas och kör- och vilotidsregler följas.
För både vår miljös och ekonomis skull lönar det sig att köra sparsammare genom val av körsätt, fordon, bränsle och teknik i framkant som minskar utsläpp.Den hållbara utvecklingen startar i en hållbar affär, för både transportköparen och transportören.