Sedan 1924

VARBERGS BILEXPRESS


GALLERI

VÅR HISTORIA


1924 AB Varbergs Bilexpress startas

1948 Blir ombud för AB Svenska Godscentraler (ASG)

1967 Förvärvas av HB Nilsson & Olsson

1975 Flyttar till nuvarande lokaler
1986 Blir ett helägt dotterbolag till L Nilsson Spedition AB

1995 Förvärvar HC Frakt AB i Halmstad

2008 Förvärvar Paul Svenssons Åkeri AB i Vessigebro

2013 Tar över Transportledet ABs verksamhet i Halmstad